Články


Co byste měli vědět, než se pustíte do stavby zahradního domku.

Co byste měli vědět, než se pustíte do stavby zahradního domku.

Budete potřebovat stavební povolení? Záleží na ploše, kterou chcete zastavět. Jak připravit základovou desku pod zahradní domek? To mnohem více se dozvíte v tomto článku. 

 

V době pandemie touží lidé po chatách a chalupách

V době pandemie touží lidé po chatách a chalupách

Koronavirová pandemie rozpoutala nebývalou touhu po nákupu rekreačních nemovitostí. V některých krajích vzrostl počet prodaných nemovitostí o desítky procent. S rostoucí poptávkou rostou i ceny českých chat a chalup.

Zdražení bytů o více než 10 % ve velkých městech a zdražení hypoték v roce 2021

Zdražení bytů o více než 10 % ve velkých městech a zdražení hypoték v roce 2021

I když odborníci na začátku koronavirové pandemie předpovídali něco jiného, tak díky neustálému nepoměru mezi nabídkou a poptávkou na trhu s nemovitostmi a nízkou úrokovou sazbou hypotéky, ceny stále rostou. A nyní se už odborníci naopak shodují v tom, že pád cen se nečeká.

Ceny bytů ve velkých městech loni opět výrazně vzrostly. V Praze podle dostupných informací stouply dokonce meziročně až o 13 procent, v Českých Budějovicích o 15 procent, v Brně či Liberci o více než 16 procent a v Ostravě téměř skoro o 25 procent.

Jak se změní pronájem nebytových prostor

Jak se změní pronájem nebytových prostor

Ačkoliv ceny nemovitostí neklesají, zažívá trh nemovitostí několik změn. Jednou z nich je pokles zájmu o pronájem nebytových prostor a zároveň pokles cen nájemného. Co můžeme čekat do budoucna?

Nečekejte, jednejte. Nabídněte nemovitost k prodeji co nejdříve

Nečekejte, jednejte. Nabídněte nemovitost k prodeji co nejdříve

U některých majitelů nemovitostí je vidět váhání, zda nabídnout nemovitost k prodeji právě teď. Ano! Existuje riziko, že se ceny nemovitostí budou snižovat. Je třeba využít aktuální zvýšené poptávky po nákupu nemovitostí.

Jak na nedobrovolné vyklizení nemovitosti po skončení nájmu?

Jak na nedobrovolné vyklizení nemovitosti po skončení nájmu?

Velmi častý je strach pronajímatelů z nedobrovolného vystěhování nájemníka po ukončení nájmu, kdy nájemce odmítá nemovitost opustit a předat majiteli.

Legálních možností opravdu není mnoho. Základem je mít tzv. "exekuční titul" pro vyklizení nemovitosti. Tím může být rozsudek soudu nebo rozhodčí nález.

 

JAK  POSTUPOVAT DÁL?

Má-li majitel nemovitosti některé z výše uvedených rozhodnutí pravomocné a nájemce toto rozhodnutí nerespektuje, může se obrátit na soudního exekutora.

Ten provede vyklizení nemovitosti na náklady povinného, tzn. nájemce. Vzhledem k možnostem povinného podávat námitky a výkon exekuce zdržovat, může se i toto řešení protahovat. Majitel má však ještě jednu možnost.

 

 

TRESTNÍ OZNÁMENÍ

Má-li majitel pravomocné rozhodnutí o vyklizení nemovitosti, může podat na Policii ČR také trestní oznámení.

Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník pamatuje na situaci, kdy někdo protiprávně užívá cizí nemovitost.

§208

Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru

1) Kdo protiprávně obsadí nebo užívá dům, byt nebo nebytový prostor jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.

2) Stejně bude potrestán, kdo oprávněné osobě v užívání domu, bytu nebo nebytového prostoru neoprávněně brání.

3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, nebo

b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.

 

Trestní řízení je v porovnání s exekucí výrazně rychlejší, důraznější a také velmi nepříjemné.

Policie ČR nezajistí vyklizení nemovitosti, ale z nájemce je rázem pachatel trestného činu se všemi důsledky jako jsou výslechy, trestní obvinění, soudní řízení, a nakonec také rozsudek.

Zpravidla bývá v prvním řízení nájemce odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody. Současně může být také stanovena povinnost nahradit majiteli škodu spočívající v neoprávněném majetkovém prospěchu za dobu neoprávněného užívání. I toto je výhodnější řešení oproti žalobě na vydání bezdůvodného obohacení v občanskoprávním řízení.

Majitel jako poškozený nemusí hradit soudní poplatek.

Přečin podle § 208 trestního zákona může být považován za trvající trestný čin, pokud nájemce nemovitost nevyklidí ani po sdělení obvinění. A to je pro nájemce další zhoršení celé situace.

Takové jednání se pak posuzuje jako nový skutek a další trvání páchání trestného činu, které může vést až k uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody či přeměnu dříve uloženého podmíněného trestu na trest nepodmíněný.

 

Nepředání nemovitosti po ukončení nájmu tedy může nájemce dovést až do vězení.

 

Někdy může pro urychlení "dobrovolného" vystěhování nájemce postačovat pouhé upozornění na možnost trestního oznámení a všechny důsledky, které jsou se spácháním trestného činu podle § 208 Trestního zákoníku spojené.

 

Informujte o tomto vaše klienty, když se na Vás obrací s žádostí o radu, jak v podobných situacích postupovat.

 

 

zdroj: ABES

Nemovitosti zatížené věcným břemenem

Nemovitosti zatížené věcným břemenem

Slyšeli jste už někdy tento pojem? Občanský zákoník dělí věcná břemena na tzv. služebnosti a reálná břemena. Jaké druhy služebností existují, k čemu služebnosti slouží a jaká bývá jejich nejčastější využitelnost v praxi. A myslíte si, že vám se to nemůže stát? Nikdy neříkejte nikdy! Protože pokud si hodláte koupit nemovitost, můžete se při hledání bytu či domu setkat s případy, kdy je nemovitost zatížena věcným břemenem.

Koronavirus a trh nemovitostí

Koronavirus a trh nemovitostí

Stojíte před prodejem bytu nebo domu? Chystáte se sjednat hypoteční úvěr a vybrat první nemovitost? Pak vás jistě zajímá, jak realitní trh promění mimořádná opatření v souvislosti s nákazou koronavirem.

Zrušena daň z nabytí nemovitých věcí

Zrušena daň z nabytí nemovitých věcí

Dne 18.9.2020 prezident Miloš Zeman podepsal zákon o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, který 15. 9. 2020 Poslanecká sněmovna schválila. Nyní tedy čeká pouze na vyhlášení ve Sbírce zákonů. Lze předpokládat, že účinnost nastane na počátku roku 2021. Zákon má ale tzv. zpětnou účinnost.

Před žádostí o hypotéku si prověřte vlastní morálku

Před žádostí o hypotéku si prověřte vlastní morálku

Není překvapením, že ve chvíli, kdy žádáte o hypoteční úvěr začne banka prověřovat vaši platební morálku. Co se stane, když najde negativní záznam? Zamítá žádost o hypotéku a vy můžete opětovně žádat až za 3 měsíce. V této chvíli máte zpravidla uhrazenu rezervační smlouvu a další poplatky. Jak postupovat?

Přihlašte se k odběru článků

Jednou do měsíce tipy a rady e-mailem zdarma

zpracováním osobních údajů