Články


Nový stavební zákon slibuje zrychlení procesu. Naráží však na četná ALE

Nový stavební zákon slibuje zrychlení procesu. Naráží však na četná ALE

Po novém stavebním zákonu volají developeři i soukromé osoby. Pomalý proces povolování staveb je výrazným limitem efektivního rozvoje měst a přispívá i k rostoucí ceně nemovitostí. Jaké změny slibuje nový stavební zákon?

Co prozradil index nemovitostí? Zájem o bydlení neklesá

Co prozradil index nemovitostí? Zájem o bydlení neklesá

Cena nemovitostí vystřelila dramaticky vzhůru. Zužuje se nabídka rodinných domů, bytů i pozemků. Hypoteční sazby se zvyšují, nejistota mezi obyvateli roste. Navzdory všem zmíněným skutečnostem, neklesá zájem o pořízení domu, bytu nebo pozemku.

Když nákup nemovitosti řídí emoce. Jak kupovat či prodávat nemovitost v aukci?

Když nákup nemovitosti řídí emoce. Jak kupovat či prodávat nemovitost v aukci?

S rostoucí poptávkou po bytech se stále častěji objevuje poměrně nová forma prodeje nemovitosti. Prodej nejvyšší nabídce. Jak probíhá aukce nemovitosti?

Anonymní nahlížení do katastru zůstane zachováno

Anonymní nahlížení do katastru zůstane zachováno

Je to možná trochu Kocourkov. Nejdříve mělo být anonymní nahlížení do katastru zrušené, ale nakonec ministerstvo zemědělství změnilo názor.

Co byste měli vědět, než se pustíte do stavby zahradního domku.

Co byste měli vědět, než se pustíte do stavby zahradního domku.

Budete potřebovat stavební povolení? Záleží na ploše, kterou chcete zastavět. Jak připravit základovou desku pod zahradní domek? To mnohem více se dozvíte v tomto článku. 

 

V době pandemie touží lidé po chatách a chalupách

V době pandemie touží lidé po chatách a chalupách

Koronavirová pandemie rozpoutala nebývalou touhu po nákupu rekreačních nemovitostí. V některých krajích vzrostl počet prodaných nemovitostí o desítky procent. S rostoucí poptávkou rostou i ceny českých chat a chalup.

Zdražení bytů o více než 10 % ve velkých městech a zdražení hypoték v roce 2021

Zdražení bytů o více než 10 % ve velkých městech a zdražení hypoték v roce 2021

I když odborníci na začátku koronavirové pandemie předpovídali něco jiného, tak díky neustálému nepoměru mezi nabídkou a poptávkou na trhu s nemovitostmi a nízkou úrokovou sazbou hypotéky, ceny stále rostou. A nyní se už odborníci naopak shodují v tom, že pád cen se nečeká.

Ceny bytů ve velkých městech loni opět výrazně vzrostly. V Praze podle dostupných informací stouply dokonce meziročně až o 13 procent, v Českých Budějovicích o 15 procent, v Brně či Liberci o více než 16 procent a v Ostravě téměř skoro o 25 procent.

Jak se změní pronájem nebytových prostor

Jak se změní pronájem nebytových prostor

Ačkoliv ceny nemovitostí neklesají, zažívá trh nemovitostí několik změn. Jednou z nich je pokles zájmu o pronájem nebytových prostor a zároveň pokles cen nájemného. Co můžeme čekat do budoucna?

Nečekejte, jednejte. Nabídněte nemovitost k prodeji co nejdříve

Nečekejte, jednejte. Nabídněte nemovitost k prodeji co nejdříve

U některých majitelů nemovitostí je vidět váhání, zda nabídnout nemovitost k prodeji právě teď. Ano! Existuje riziko, že se ceny nemovitostí budou snižovat. Je třeba využít aktuální zvýšené poptávky po nákupu nemovitostí.

Jak na nedobrovolné vyklizení nemovitosti po skončení nájmu?

Jak na nedobrovolné vyklizení nemovitosti po skončení nájmu?

Velmi častý je strach pronajímatelů z nedobrovolného vystěhování nájemníka po ukončení nájmu, kdy nájemce odmítá nemovitost opustit a předat majiteli.

Legálních možností opravdu není mnoho. Základem je mít tzv. "exekuční titul" pro vyklizení nemovitosti. Tím může být rozsudek soudu nebo rozhodčí nález.

 

JAK  POSTUPOVAT DÁL?

Má-li majitel nemovitosti některé z výše uvedených rozhodnutí pravomocné a nájemce toto rozhodnutí nerespektuje, může se obrátit na soudního exekutora.

Ten provede vyklizení nemovitosti na náklady povinného, tzn. nájemce. Vzhledem k možnostem povinného podávat námitky a výkon exekuce zdržovat, může se i toto řešení protahovat. Majitel má však ještě jednu možnost.

 

 

TRESTNÍ OZNÁMENÍ

Má-li majitel pravomocné rozhodnutí o vyklizení nemovitosti, může podat na Policii ČR také trestní oznámení.

Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník pamatuje na situaci, kdy někdo protiprávně užívá cizí nemovitost.

§208

Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru

1) Kdo protiprávně obsadí nebo užívá dům, byt nebo nebytový prostor jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.

2) Stejně bude potrestán, kdo oprávněné osobě v užívání domu, bytu nebo nebytového prostoru neoprávněně brání.

3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, nebo

b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.

 

Trestní řízení je v porovnání s exekucí výrazně rychlejší, důraznější a také velmi nepříjemné.

Policie ČR nezajistí vyklizení nemovitosti, ale z nájemce je rázem pachatel trestného činu se všemi důsledky jako jsou výslechy, trestní obvinění, soudní řízení, a nakonec také rozsudek.

Zpravidla bývá v prvním řízení nájemce odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody. Současně může být také stanovena povinnost nahradit majiteli škodu spočívající v neoprávněném majetkovém prospěchu za dobu neoprávněného užívání. I toto je výhodnější řešení oproti žalobě na vydání bezdůvodného obohacení v občanskoprávním řízení.

Majitel jako poškozený nemusí hradit soudní poplatek.

Přečin podle § 208 trestního zákona může být považován za trvající trestný čin, pokud nájemce nemovitost nevyklidí ani po sdělení obvinění. A to je pro nájemce další zhoršení celé situace.

Takové jednání se pak posuzuje jako nový skutek a další trvání páchání trestného činu, které může vést až k uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody či přeměnu dříve uloženého podmíněného trestu na trest nepodmíněný.

 

Nepředání nemovitosti po ukončení nájmu tedy může nájemce dovést až do vězení.

 

Někdy může pro urychlení "dobrovolného" vystěhování nájemce postačovat pouhé upozornění na možnost trestního oznámení a všechny důsledky, které jsou se spácháním trestného činu podle § 208 Trestního zákoníku spojené.

 

Informujte o tomto vaše klienty, když se na Vás obrací s žádostí o radu, jak v podobných situacích postupovat.

 

 

zdroj: ABES

Přihlašte se k odběru článků

Jednou do měsíce tipy a rady e-mailem zdarma

zpracováním osobních údajů